Logo NVET
Euritmietherapie

Titel: Euritmietherapie

Inleiding
Steeds weer wordt me gevraagd: “Is er iets eenvoudigs over de euritmietherapie te lezen, iets dat iedereen kan begrijpen, ook als je nog nooit euritmie hebt gedaan?”
Ik kon op die vraag alleen ontkennend antwoorden, de literatuur die er is, is voor een leek veelal te gecompliceerd. Daarom heb ik nu geprobeerd een boekje, zij het beknopt, te schrijven dat voldoet aan de behoefte om toch een indruk te krijgen van deze therapievorm.
Het is zo opgebouwd dat het eenvoudig begint en langzaamaan steeds complexer en veelomvattender wordt. Zo kan je als lezer zelf bepalen hoe intensief je je met de euritmietherapie bezig wilt houden. Het ligt me aan het hart om te zeggen dat alleen een vluchtige kennismaking met de euritmietherapie aan de hand van deze tekst, met name als je slechts de eerste hoofstukken zou lezen, geen recht doet aan het wezen en de complexiteit van de euritmietherapie. Deze teksten kunnen het beleven van de eigen ervaringen met de euritmietherapie niet vervangen. We kunnen pas een idee krijgen van de mogelijkheden van deze therapie door de oefeningen zelf te ervaren en te doen met een euritmietherapeut. …

Sabine Petersen

 

Het boek is vertaald door Esther de Gans, het kost € 5,- (plus porto) en kan besteld worden via

Specificaties

  • Auteur: Sabine Petersen
  • Uitgever: NVET
  • Taal: Nederlands

Uitspraken van patiënten

  • " Het is nu twee maanden later en ik heb geen last meer gehad van duizeligheid. De oefeningen doe ik nog dagelijks."

  • "Wat ik zeer charmant vind aan de euritmie is de afwisseling tussen intensief oefenen en dan weer loslaten."

  • "Vast staat, dat hij vooruit gegaan is op het gebied van taal: spelling, schrijven, technisch en begrijpend lezen en rekenen: cijferen, breuken en inzicht."

  • "Ook al heb ik maar een paar minuten geoefend, ik ben dan minder gespannen, rust meer in mezelf en adem rustiger..."

Vind een therapeut in uw regio

03Zoekt u een Euritmietherapeut bij u in de buurt?
Raadpleeg het NVET-Ledenregister.