Logo NVET

Antroposofisch Therapeuticum

Een therapeuticum of antroposofisch gezondheidscentrum is een samenwerkingsverband waarin huisartsen en therapeuten uit verschillende vakgebieden werken op het gebied van de eerstelijns gezondheidszorg. Binnen dit centrum werkt de euritmietherapeut zelfstandig  op verwijzing van een arts.

therapeuticum artabanSamenwerking met de andere disciplines binnen het therapeuticum vindt plaats in de patiëntenbespreking, de kinderbespreking of het collegiaal overleg. In de samenwerking bestaat ook de mogelijkheid om euritmietherapie aan te bieden in afwisseling met een andere therapie die in huis voorhanden is.

 

Lees meer

Euritmietherapie bij kinderen

Een harmonische ontwikkeling van het kind is niet altijd een van zelfsprekende zaak. Er kunnen storingen optreden door een eenzijdige aanleg, ernstige ziektes, organische stoornissen of ingrijpende invloeden van buitenaf, waardoor lichamelijke, motorische of innerlijke processen worden verstoord. In de euritmietherapie bij kinderen vormen taal, muziek en ritme een belangrijk aspect in de oefeningen. Juist door het ritme en het ritmisch herhalen en oefenen, worden groeiprocessen gestuurd en aangesproken. Voor de verdieping van de euritmietherapie helpt het om ook thuis te oefenen.

Lees meer

Verslavingszorg

In de verslavingszorg werkt euritmietherapie ondersteunend in het proces van genezing, van ontwikkelen van bewustwording en van sociaal en maatschappelijke herstel. Afhankelijk van de soort verslaving en de tijdsduur van het gebruik van verdovende middelen, doen zich ziekteprocessen voor op lichamelijk organisch niveau, op emotioneel psychisch niveau en in de sfeer van autonomie en zelfsturing. Mensen met een verslavingsprobleem kunnen organisch ernstig ziek zijn door bijvoorbeeld lever-, maag- of hersenaandoeningen, of  ze kunnen in het emotionele gebied ontregeld zijn door bijvoorbeeld ontremmingen, angsten, fobieën of dwanggedrag.

Lees meer

Ouderenwoonoord

De bewoners van een bejaardenoord/verzorgingshuis zijn tegenwoordig streng geselecteerd: men moet een heleboel niet meer kunnen voordat men het fiat krijgt om in deze beschermde omgeving intrek te nemen. Voor het merendeel van de bewoners van een ouderenwoonoord is dan ook sprake van veel beperkingen waardoor de lichamelijke beweeglijkheid is in de meeste gevallen sterk is gereduceerd. Daartegenover staat de wens om alles wat nog wél kan, aan te spreken.

Lees meer

(Psychiatrische ) Ziekenhuizen

Lievegoed, kliniek voor psychiatrische- en verslavingszorg.

In de Lievegoed wordt euritmietherapie op alle afdelingen gegeven, in de kliniek, in de dagbehandeling en in de polikliniek, individueel en in groepsverband. Behalve op basis van doorverwijzing voor specifieke problemen als slaapproblemen, angsten, depressies of psychosen, wordt euritmietherapie ook aangeboden ter ondersteuning van veranderingsprocessen, bijvoorbeeld om beter af te sluiten, om meer ruimte te kunnen innemen, om een veilige ruimte te creëren, of om wakkerder in het waarnemen te worden.

Lees meer

Meer artikelen...

Uitspraken van patiënten

  • " Het is nu twee maanden later en ik heb geen last meer gehad van duizeligheid. De oefeningen doe ik nog dagelijks."

  • "Wat ik zeer charmant vind aan de euritmie is de afwisseling tussen intensief oefenen en dan weer loslaten."

  • "Vast staat, dat hij vooruit gegaan is op het gebied van taal: spelling, schrijven, technisch en begrijpend lezen en rekenen: cijferen, breuken en inzicht."

  • "Ook al heb ik maar een paar minuten geoefend, ik ben dan minder gespannen, rust meer in mezelf en adem rustiger..."

Vind een therapeut in uw regio

03Zoekt u een Euritmietherapeut bij u in de buurt?
Raadpleeg het NVET-Ledenregister.