Logo NVET

Statuten en Reglementen NVET

Hieronder een overzicht van Statuten en Reglementen van de NVET die u ter inzage kunt downloaden.

 

 • document In de Statuten van de NVET zijn een aantal belangrijke zaken opgenomen die de structuur van de vereniging betreffen.


   Download 

 • documentIn het Huishoudelijk Reglement staan enkele verbijzonderingen van de statuten.

   

  Download

 • documentIn de Gedragsregels staat vermeld waar alle NVET-leden aan gehouden zijn. De beroepsvereniging wil immers zowel de belangen van haar leden, van cliënten en van derden behartigen.

  Download

 • documentHet Werkplan Registratie beschrijft de vereisten om geregistreerd lid te worden en de registratie te behouden.

   

  Download

 • documentKlachtenreglement van de NVET vlg de Wkkgz.

   

   

  Download 

   

   

 • documentIn het Tuchtreglement vindt u informatie hoe de behandeling van klachten bij de NVET voor de eigen leden is geregeld.


   Download 

   

   

   

   

 

Uitspraken van patiënten

 • " Het is nu twee maanden later en ik heb geen last meer gehad van duizeligheid. De oefeningen doe ik nog dagelijks."

 • "Wat ik zeer charmant vind aan de euritmie is de afwisseling tussen intensief oefenen en dan weer loslaten."

 • "Vast staat, dat hij vooruit gegaan is op het gebied van taal: spelling, schrijven, technisch en begrijpend lezen en rekenen: cijferen, breuken en inzicht."

 • "Ook al heb ik maar een paar minuten geoefend, ik ben dan minder gespannen, rust meer in mezelf en adem rustiger..."