Logo NVET

frontpage

WELKOM BIJ DE NVET

Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging voor Euritmietherapie (NVET). De NVET is de beroepsorganisatie voor professionele euritmietherapeuten die werken in de antroposofische gezondheidszorg en op vrijescholen.

Lees meer

Symposium 100 jaar Euritmietherapie

100 jaar logo

Zaterdag 9 oktober zal de viering van het 100-jarig bestaan van de Euritmietherapie plaatsvinden. Er is o.a. een presentatie over de resultaten van het onderzoek naar Euritmietherapie bij Kinderen door Erik Baars van het Lectoraat AG, een voordracht 100 jaar Euritmietherapie door Gertrud Mau, euritmietherapeut en er worden diverse workshops Euritmie georganiseerd. 

  • Datum: Zaterdag 9 oktober
  • Tijd: 10.00-16.30 uur
  • Locatie: Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1, Den Haag

 

Geïnteresseerden vanuit (en voor) het beroepsveld van de (Antroposofische) Zorg
kunnen zich inschrijven op de speciale  SYMPOSIUM-website:

AANMELDEN

 

Maatregelen rondom het coronavirus

Vanwege het coronavirus heeft de Nederlandse Vereniging voor Euritmietherapie hun leden aangeraden hun werkwijze aan te passen. Wij volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM en de overheid. Daarbij staan de gezondheid en veiligheid van onze cliënten en euritmietherapeuten voorop.

 

EURITMIETHERAPIE VOOR KINDEREN

Onderzoek door het Lectoraat Antroposofische Gezondheidzorg

et k01

Aan de manier waarop een kind beweegt, kun je zien hoe het in zijn lichaam zit. Bij de euritmie doet het kind spelenderwijs nieuwe bewegingsindrukken op. Deze kunnen de oude bewegingsgewoontes waar het kind last van heeft vervangen.

Van nature zijn kinderen beweeglijk, vandaar dat euritmietherapie voor kinderen een toegankelijke therapie is. Euritmietherapie wordt onder meer toegepast bij kinderen die last hebben van onrust, overbeweeglijkheid, bedplassen, angsten, tics, psychische problemen, contactproblemen, leer- en ontwikkelingsproblemen, astma, houdingsproblemen of een tekort aan vitaliteit.

et k01Waarom een onderzoek?

Euritmietherapie wordt inmiddels al 100 jaar in Nederland gegeven. Naar tevredenheid van de patiënten en met goede resultaten. Nu wordt het tijd dat de werkzaamheid kan worden aangetoond door middel van onderzoek en de publicatie van de resultaten daarvan. Dit draagt er toe bij dat de euritmietherapie meer zichtbaar wordt binnen de gezondheidszorg en ook in de toekomst haar eigen plek kan behouden.

Lees meer

icon2

Wat is Euritmietherapie?

In euritmietherapie wordt er gewerkt met de genezende kracht van klank en ritme.
Lees meer

Zoek

Een NVET therapeut in uw regio

Raadpleeg het ledenregister om een NVET therapeut in uw regio te zoeken.
Lees meer

icon2

Ervaringen van patiënten

Lees over ervaringen van patiënten uit de bundel "Euritmietherapie helpt!"
Lees meer

Uitspraken van patiënten

  • " Het is nu twee maanden later en ik heb geen last meer gehad van duizeligheid. De oefeningen doe ik nog dagelijks."

  • "Wat ik zeer charmant vind aan de euritmie is de afwisseling tussen intensief oefenen en dan weer loslaten."

  • "Vast staat, dat hij vooruit gegaan is op het gebied van taal: spelling, schrijven, technisch en begrijpend lezen en rekenen: cijferen, breuken en inzicht."

  • "Ook al heb ik maar een paar minuten geoefend, ik ben dan minder gespannen, rust meer in mezelf en adem rustiger..."

Wordt het vergoed?

Euritmietherapie wordt door veel zorgverzekeraars via een aanvullende verzekering vergoed.
Lees meer